آپدیت (4.3.4) شماره 2

1. فیکس 95 درصد کوئست های گزارش شده

2. اضافه شدن Cross Faction Battlegrounds

3. فیکس شدن Dungeon Finder

با تشکر

تیم مدیریتی AT

آپدیت (4.3.4) شماره 1

1. فیکس بیش از 100 کوئست گزارش داده شده

2. باز شدن اینس Fire Lands

3. اضافه شدن Duel Reset Cooldown

4. اضافه شدن Duel Zone

5. اضافه شدن Challenger (دول در یکی از مپ های آرنا و تحت قوانین آرنا)

6. افزایش امکانات Vip

7. اضافه شدن Command .duel & .at

8. اضافه شدن Customize Npc

با تشکر

تیم مدیریتی AT

جوایز سرور 4.3.4

1. اولین لول 85 سرور 100 هزار تومان شارژ حساب کاربری

2. اولین لول 85 هر کلاس 50 هزار تومان شارژ حساب کاربری

3. 30 نفری اولی که بیشترین تایم آنلاین را در 15 روز اول داشته باشند نفری 30 هزار تومان شارژ حساب کاربری

با تشکر

تیم مدیریتی AT

سرور 4.3.4

همانطور که قول داده بودیم ریلم 4.3.4 بعد از گذشت یک ماه از شروع به کار سرور هفته ی آینده راه اندازه خواهد شد.

مشخصات ریلم 4.3.4 و نحوه ی کار آن به زودی در سایت اعلام خواهد شد.

شمارش معکوس شروع به کار آن نیز طی 1-2 روز آینده در سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر

تیم مدیریتی AT

آپدیت (3.3.5) شماره 2

Class: Hunter >>> Bug: Entrapment >> Fixing: Line Of Sight

Class: Priest >>> Bug: Divine hymn >> Fixing: Line Of Sight

Trinket [Meteorite Crystal] >>> Bug: Problem To Use >> Fixing: Fix Spell Item

Class: Hunter ^Pet^ >>> Bug: Use To Line Of Sight >> Fixing: Fix Line Of Sight

Class: Warlock >>> Bug: Hell Fire Spell>> Fixing: Fix Line Of Sight

Class: Priest >>> Bug: Shadowform>> Fixing: Fix Spell

با تشکر

تیم مدیریتی AT

آپدیت (3.3.5) شماره 1

BladeStorm <<< Warrior

Retaliation <<< Warrior

Fire Elemental Totem <<< Shaman

Flare <<< Hunter

Hp Pet Hunter <<< Hunter

Master's Call <<< Hunter

(85%)Trap <<< Hunter

Mirror Image <<< Mage

Shadowfiend <<< Priest

Slice and Dice <<< Rogue

Gouge <<< Rogue

Absorbe <<< Anti-Magic Shell <<< Death Knight

Cyclone,Hex,... <<< Anti-Magic Shell <<< Death Knight

Will Of The Forsaken <<< Race Undead

Fix Line of Sight

Fix Fear

با تشکر

تیم مدیریتی AT